مجموعه باشگاه های زنجیره ای پارسه، با مدیریت و نظارت مهندس افشار توکلیان فرد، دارای مدرک تغذیه و بدنسازی از Inwellness آمریکا، مدیریت ایمنی و سلامت در ورزش HSE از BRS آمریکا، مدیریت در ورزش CLC، اقتصاد در ورزش از اکسفورد انگلستان و مدارک معتبر دیگر از فدراسیون های جهانی و آسیایی نظیر IFBB 2011 ، ABBF 2007، TAFISA 2012، مدرس مربی و داور چندین فدراسیون ورزشی جمهوری اسلامی ایران و عضو انجمن نوابغ کشور در سال 1395 بوده که در سال 1394 جزء یکصد مدیر شایسته ایران انتخاب گردیده است.

_DSC0055